Kwota pożyczki

2 000

Koszt miesięczny

188,89

Okres trwania umowy

4 mies.

Utwórz konto

Prosimy wpisać imię i nazwisko zgodnie z danymi w dowodzie osobistym

Wprowadź swoje pierwsze imię w pełnej formie, bez zdrobnień. Posłużymy się nim przy weryfikacji Twojej tożsamości. Pamiętaj o używaniu polskich znaków
Upewnij się, że poprawnie wpisałeś polskie znaki
Wprowadź oraz dokładnie sprawdź poprawność nazwiska. Posłużymy się nim przy weryfikacji Twojej tożsamości. Pamiętaj o używaniu polskich znaków
Upewnij się, że poprawnie wpisałeś polskie znaki
Adres e-mail podawany jest w celu otrzymania na ten adres e-mail informacji handlowej od Yes Finance S.A. w celu zakończenia rejestracji. Wprowadź swój adres e-mail. Na ten adres zostanie wysłana umowa oraz wyciągi. Podczas logowania ten adres e-mail będzie Twoją nazwą użytkownika
Ten adres e-mail będzie służył do logowania

Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym minimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę.

Akceptacja i zgody


Kontakt

Yes Finance S.A.
Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa
Tel.: (+48) 22 213 89 10
E-mail: kontakt@banknot.pl

Godziny pracy konsultantów:
pon. - pt.: 09:00-18:00
sob.:          -
niedz.:       -
Informacje o pożyczkodawcy:

Marka banknot.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Yes Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy 02-685, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000489140. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 300 000 zł. NIP: 5213657548, REGON: 146909734.

Administrator danych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Państwa dane będą przetwarzane w celu podjęcia przez Yes Finance S.A. na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z zawieraniem umów, a także w celach marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, analizy finansowej, reklamacyjnych i windykacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ww. celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu weryfikacji podanych przez Państwa danych oraz podmiotom uprawnionym do przetwarzania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@banknot.pl.

Reprezentatywny przykład dla Odnawialnej Linii Pożyczkowej:

Całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy 120 dni, spłata kapitału w równych 30-dniowych ratach, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 9%, prowizja: 210 zł, łączna kwota odsetek: 18,46 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 189,8%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 228,46 zł, całkowity koszt pożyczki: 228,46 zł (wg stanu na dzień 18 marca 2020).

Pozasądowe rozwiązywanie sporów:

Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Współpracujemy z:

© 2015 Yes Finance S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa